Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Καθηγητής Α.Π.Θ

Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αναπληρωττής Καθηγητής ΑΠΘ

Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Professor at Medical University of Vienna

Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ

Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Καθηγητής Α.Π.Θ

Διδάκτωρ

Καθηγητής Α.Π.Θ

Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοδοντίας ΕΚΠΑ

Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Οδοντίατρος - Πρόεδρος Ε.Ο.Ο.