ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Κλινικό Φροντιστήριο 1

Ολοκεραμικές Όψεις, Παρασκευή – Αποτύπωση - Μεταβατικές- Συγκόλληση. Γρήγορα και Αποτελεσματικά


Διδάσκων:   Μίνως Σταυριδάκης

Χορηγός: DentalExpert

Περίληψη:

 Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις δίνουν λύση στα αισθητικά προβλήματα που προκαλεί το
μέταλλο των μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων, κυρίως στην αυχενική περιοχή. Η συνεχής
βελτίωση των υλικών μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους ασθενείς ολοκεραμικές
στεφάνες και γέφυρες, οι οποίες συνδυάζουν υψηλή αισθητική και αντοχή. Οι όψεις πορσελάνης
παρουσιάζουν το επιπλέον πλεονέκτημα της συντηρητικής παρασκευής, και είναι πλέον ένα
σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της σύγχρονης αισθητικής οδοντιατρικής, που έχει σαν κύριο
άξονα την ελάχιστη παρέμβαση. Το πρακτικό αυτό φροντιστήριο θα έχει ένα σύντομο θεωρητικό
μέρος αλλά και πρακτική επίδειξη για:
– παρασκευή ολοκεραμικής όψης.
– αποτύπωση ολοκεραμικής όψης.
– δημιουργία μεταβατικής αποκατάστασης.
– συγκόλληση ολοκεραμικής όψης.

Κόστος συμμετοχής: 50€     Μέγιστος  αριθμός συμμετεχόντων: 50 άτομα

 

 


Κλινικό Φροντιστήριο 2
Η χρήση του PRF στην χειρουργική του στόματος

Διδάσκουσα . Νακοπούλου Κλεοπάτρα

Χορηγός:Tsaprazis

Περίληψη:

Κλινικό Φροντηστήριο με την υποστήριξη της εταιρείας: Τσαπράζης                        

Η εξαγωγή του δοντιού αποτελεί μια από τις πιο συχνές οδοντιατρικές πράξεις και η διαχείρισή της είναι πολύ σημαντική για την αποκατάσταση της περιοχής, είτε αφορά κλασσική είτε επιεμφυτευματική προσθετική.  Η διατήρηση του μετεξακτικού φατνίου μπορεί να γίνει με την χρήση του PRF ή συνδυασμό αυτού και μοσχεύματος. Τα μοσχεύματα μπορεί να είναι αυτόλογα, αλλογενή, ξενομοσχεύματα και συνθετικά.

Τα αιμοπετάλια επιτελούν έναν από́ τους σημαντικότερους ρόλους σε όλες τις φάσεις της επούλωσης. Η επούλωση των ιστών, τόσο των μαλακών μορίων όσο και των οστών, επιτυγχάνεται μέσω μιας ακολουθίας ενδο- και εξωκυττάριων γεγονότων, που ρυθμίζονται από́ τη δράση ειδικών πρωτεϊνών.

Το PRF είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, αυξητικούς παράγοντες, κυτοκίνες, το οποίο δρα ως ένα βιοδιασπώμενο ικρίωμα που προάγει την ανάπτυξη νέων αγγείων και είναι σε θέση να καθοδηγήσει την μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων στην επιφάνεια του.

Βιβλιογραφικά, το Πλάσμα Πλούσιο σε Ινική (PRF-Platelet Rich Fibrin)  έχει εφαρμογές στην χειρουργική στόματος, την εμφυτευματολογία, την περιοδοντολογία καθώς επίσης και στην αισθητική της περιστοματικής περιοχής (“Cleopatra Technique TM”), διότι είναι ένα αυτόλογο παράγωγο του αίματος, το οποίο έχει αναγεννητικές ιδιότητες και εφαρμόζεται στην αναγεννητική ιατρική και οδοντιατρική.

Κόστος συμμετοχής: 50€     Μέγιστος  αριθμός συμμετεχόντων: 50 άτομα